Start     Hitta hit     Kalender     Barnverksamhet     Förskola     Mission     Vår Tro     Om oss     Länkar     Kontakt     webbpredikan

 

Var Jesus verkligen tre dagar och tre nätter i jordens sköte?

 

Matteus har i sitt evangeliums tolfte kapitel och den fyrtionde versen refererat ett tal av Jesus där han säger: ”Såsom Jona var tre dagar och tre nätter i den stora fiskens buk, så skall ock Människosonen vara tre dagar och tre nätter i jordens sköte”.

 

Enligt den vanliga föreställningen, efter gammal tradition, skulle Jesus ha blivit korsfäst på fredag och dött vid tretiden på eftermiddagen och blivit uppväckt tidigt på söndagsmorgonen. Många bibelläsare kan inte förstå hur denna tid, mellan fredag eftermiddag och söndag morgon kan bli räknad som tre dagar och tre nätter. Det är ju bara två nätter samt en dag och en liten del av en annan.

 

Många kommentatorer har sökt lösa denna svårighet med att påstå att “en dag och en natt” helt enkelt är ett annat uttryck för en dag och att de gamla judarna räknade en del av ett dygn för ett helt dygn. Sålunda skulle den lilla del av fredagen som Jesus låg i graven räknas för ett dygn, hela lördagen var det andra dygnet, och den lilla delen av söndagen vara det tredje dygnet. Alltså tre dagar och tre nätter.

 

Men det finns många som inte känner sig tillfredsställda med denna lösning, och författaren känner sig fri att bekänna att den inte alls tillfredsställer honom. Den synes vara en nödfallsutväg, och en mycket dålig sådan.

 

Finns det någon tillfredsställande lösning på denna fråga? Det finns!

 

Först må vi erinra oss att ingenstädes säger bibeln, att Jesus blev korsfäst på en fredag. Den säger att han blev korsfäst “dagen före sabbaten”, Mark.15:42. Och alldenstund judarnas veckosabbat inträffade på lördag, med början vid solnedgången aftonen förut, så skulle man följaktligen dra den slutsatsen att Jesus blev korsfäst en fredag. Men det är ett välkänt faktum att bibeln vittnar på många ställen om att judarna hade flera sabbater än veckosabbaten. Första dagen i påskveckan var alltid sabbat, oberoende på vilken veckodag den inföll. 2 Mos.12:16, 3 Mos. 23:7, 4 Mos.28:16-18.

Frågan uppstår nu, vilken sabbat det var som följde på Jesu korsfästelsedag. Var det en veckosabbat, alltså lördag, eller var det påsksabbaten, som alltid inföll den 15 Nisan eller Abib, vilken det året inträffade en torsdag. Nåväl, bibeln lämnar oss inte i okunnighet om denna sak. Vi behöver inte spekulera över vilken sabbat det var i det här fallet. Johannes säger oss tydligt i Joh.19:14 att det var ”tillredelsedagen före påsken”. Det var alltså inte veckosabbaten, lördag, som förestod, och sålunda var det inte på en fredag som Jesus blev korsfäst, utan det var dagen före påsksabbaten, som detta år var på en torsdag. Detta innebär så mycket som att Jesus blev korsfäst på en onsdag.

 

Johannes gör den saken fullt tydlig. Johannes evangelium blev skrivet senare än de andra evangelierna. Ifall man av de andra evangelierna fått det intrycket att Jesus med sina lärjungar åt påskalammet på samma dag som alla andra judar, på den reguljära tiden, så tar oss Johannes ut från denna villfarelse och säger i klara ord att han åt påskalammet med sina lärjungar en dag tidigare och att han själv dog på korset vid samma tid som påskalammet fordom slaktades, “mellan de båda aftonstunderna” den 15 Nisan (Abib). 2 Mos.12:6. Guds verkliga påskalamm, Jesus, av vilken alla påskalamm under århundraden varit förebilder, blev slaktat på den av Gud bestämda dagen och stunden.

 

Allt angående påskalammet blev uppfyllt i Jesus.

 

  1. Han var lammet utan vank och lyte. 2 Mos.12:5. (Ett felfritt årsgammalt lamm, Folkbibeln)
  2. Han blev avskild på den tionde dagen av Nisan, Abib, 2 Mos.12:3, ty det var på tionde dagen i månaden som han red in i Jerusalem under jubelrop. Han hade kommit från Jeriko till Betania sex dagar före påsk, det vill säga sex dagar före torsdag, vilket var en fredag. Joh.12:1. Det var dagen därefter som han red in i Jerusalem, v.12 och följande verser, det vill säga på lördag, den 10 Nisan. Det var samma dag som Judas gick till översteprästen och erbjöd sig att förråda honom för trettio silverpenningar. Matt.26:6-16. Mark.14:3-11. Det var efter denna aftonmåltid i Simon den spetälskes hus, vilken pågick sent fredagskvällen efter solnedgången, alltså intill tidigt på lördagsdygnet, som prästerna satte priset på Jesus. Det var samma datum de köpte det lamm som enligt lagen skulle avskiljas den tionde Nisan och slaktades den fjortonde. Och vidare satte de samma värde på Jesus, Guds lamm, som Gamla testamentet hade förutsagt. Matt 26:15. Sakarja 11:12. Trettio silverpenningar. 
  1. Märk att intet ben fick sönderslås på honom, när han var dödad. Joh.19:36. 
    2 Mos.12:46. 4 Mos.9:12. Ps.34:20. 

  2. Jesus blev dödad den 14 Nisan vid aftontiden, det vill säga just i solnedgången till den 15 Nisan. 2 Mos.12:6.

          

Om vi håller oss till vad bibeln säger, nämligen att Jesus blev dödad dagen före påsksabbaten, så blir förebilderna fullbordade i varje detalj. Men om vi håller fast vid traditionerna, att Jesus blev dödad på en fredag, då brister det på många punkter med förebilderna.

 

Än mer, om vi antar den traditionella uppfattningen, att Jesus blev korsfäst en fredag och åt påskalammet på den reguljära dagen, då skulle han med nödvändigthet ha företagit resan från Jeriko till Betania på en lördag, sabbatsdagen. Ty detta inträffade “sex dagar före påsk”, Joh.12:1. Men naturligtvis hade det varit omöjligt för Jesus att företa denna långa resa på judarnas sabbat. Då hade han blivit lagbrytare. Men att intåga i triumf i Jerusalem på en sabbat, kunde han, ty det heter att “Betania låg på en sabbatsresas avstånd från Jerusalem”, Apg.1:12.

 

Vidare har astronomerna räknat ut, att år trettio e.Kr., vilket antages vara det år, då Kristus korsfästes, firades påsken på en torsdag, på det datum, som motsvarar vår 6 april. Den dagen var det fullmåne. De kronologister, som förmoda att Kristus dog en fredag, har mycket undrat på att judarnas påsk det år inföll på en torsdag. En författare söker en lösning på detta genom att anta att Jesus blev korsfäst år 33, då det också var fullmåne på torsdag, men vilken fullmåne förblev även 2 ½ timmar på fredag. Därav drar han den slutsatsen att judarna har firat påsken på fredag det året. Men vi som bara godkänner vad bibeln säger om saken, vi vet att Jesus inte blev korsfäst på judarnas påskdag utan på “tillredelsedagen för påsken”, vilken det året var en onsdag.

Alltså är det tydligt att Jesus dog vid solnedgången på onsdag.

 

Tre dagar och tre nätter senare, det går sjuttiotvå timmar, för oss till solnedgången på lördag kväll, och just då började den första dagen i veckan, på vilken han uppstod ur graven. När kvinnorna nästa morgon kom till graven, fann de den redan vara tom. (Jesus hade tydligen stått upp vid dygnets början, som var solnedgången aftonen förut. Detta var judarnas datumskifte.)

 

Så vi behöver inte några nödtolkningar, att en liten del av ett dygn skulle räknas som ett helt, utan vi finner att vad Jesus hade sagt om sig, att han skulle vara tre dagar och tre nätter i jordens sköte, uppfylldes bokstavligen. Han låg tre dagar och tre nätter i graven. När hans kropp låg död, var han levande i anden och gick bort och predikade för andarna i fängelset,

1 Petr.3:19.

 

Om vi ger akt på vad bibeln lär, uppstår inga svårigheter heller i det här fallet.

 

Man har invänt mot den här framställningen, att de två emmauslärjungarna sade på den första dagen i veckan: “Till allt detta kommer att det redan är tredje dagen sedan detta skedde”, Luk.24:21. Det påstås att om korsfästelsen skedde på onsdag, skulle det på söndag varit fjärde dagen sedan den skedde. Men som vi sett skedde allt detta, Jesu död och gravsättning, vid solnedgången på onsdag, detta var början till torsdagen. Den första dagen efter torsdag var fredag, den andra dagen efter torsdag var lördag, och den tredje dagen sedan detta ”skedde” var alltså söndag. Om Jesus blivit korsfäst på fredag, kunde söndagen på inga villkor ha blivit dagen därefter.

Det är många ställen i skriften, som visar att den framställning vi gjort är den riktiga, nämligen att Jesus dog sent på onsdagen.


Några skall vi här ange:

“Såsom Jona var tre dagar och tre nätter i den stora fiskens buk, så skall Människosonen vara tre dagar och tre nätter i jorden sköte.” Matt.12:40.

 

“Denne har sagt: Jag kan bryta ned Guds tempel och tre dagar bygga upp det igen.” Matt.26:61.


“Du som bryter ned templet och inom tre dagar bygger upp det igen, hjälp dig själv.” Matt.27:40.

“Herre vi har dragit oss till minnes att den villoläraren sade, medan han levde: Efter tre dagar skall jag uppstå.” Matt.27:63.

 

“Sedan begynte han undervisa dem om att Människosonen måste mycket lida, och att han skulle bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärde, och att han skulle bli dödad, men att han tre dagar därefter skulle uppstå igen.” Mark.8:31.

 

“Människosonen skall bli överlämnad i människors händer, och man skall döda honom, men tre dagar efter det han har blivit dödad skall han uppstå igen.” Mark.9:31.

 

“De skall begabba honom och bespotta honom och gissla honom och döda honom, men tre dagar därefter skall han uppstå igen”, Mark.10:34.

 

”Då sade judarna: I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skulle låta det uppstå inom tre dagar. Men det var om sin kropps tempel som han talade. Sedan när han hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt dem detta och de trodde då skriften och det ord som Jesus hade sagt.” Joh.2:19-22.

 

Det finns absolut ingenting i hela Nya testamentet som talar för att Jesus blev korsfäst en fredag. Allt talar för att han blev korsfäst på en onsdag. Det är märkligt hur många förebilder och profetior som blir uppfyllda i Jesus, och hur många till synes olösliga skiljaktigheter i framställningen om hans korsdöd som får sin giltiga förklaring, när vi kommer till insikt om att Jesus dog inte på en fredag utan på en onsdag.

 

Av R.A. Torrey ”Svårförstådda bibelställen” 1944, Evangeliipress.
(Lätt reviderat. En del gammalmodiga ord och uttryck har bytts ut.)

Dagens Bibelord


pengar.jpgHjälp oss i vårt arbete

att göra Jesus känd.

Bankgiro: 134-7491

Det går även att swisha till oss
swish: 123 557 7242

swish_logo_primary_RGB.png


FB-f-Logo_blue_530.png

Följ oss och se vad som händer!karta-till-oss.png