Hjärtats Förskola Bergvikyellow_bar.jpg
left_heart_on_line.jpg

vara_rum.jpg
right_feet.jpg
red_bar_big.jpg

 

adress till Hjärtats Förskola

lediga_platser.jpg

soderhamn.jpg

red_bar_small.jpg
froetgrodden1.jpg

froetgrodden2.jpg

froetgrodden3.jpg

plantan1.jpg

bokstaver.jpg

red_bar_small.jpg

Våra rum

 I läroplanen står att:
- Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.
- Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla
  barn som deltar.
- Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö för lek och
  aktivitet.

Miljöerna på Hjärtats förskola är skapade och formade utifrån ett barnperspektiv.
- Lpfö98 skriver att förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.
- Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras.
- Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Barnet skall ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösning.
- Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande präglar verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barn kan i den gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Tema

Vårt gemensamma tema här på Hjärtats förskola är:

"jag" vänskap, etik och moral.

Barnen mellan 1-3 år tillhör en grupp som heter "Fröna".

De barn som är mellan 3-5 år tillhör en grupp som heter "Plantan".

Vi använder oss av olika aktivitetsrum som vi delar upp dessa två grupper i vid olika tillfällen under dagen.

Dessa olika rum är t. ex. dockvrå, legorum samt rum att

bygga med klossar och tågbana i.

Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet. Det man kan göra inne kan man oftast också göra ute!

Vi är ute dagligen, frisk luft främjar både fysisk och psykisk hälsa. Gården inbjuder till lek och vi erbjuder barnen stora ytor att röra sig fritt. Barnen har tillgång till cyklar, klätterställning, gungor samt en rutschkana.

garden2.jpg

garden3.jpg

garden1.jpg