Hur blir jag kristen, tacka ja till Jesus!
Denna fråga kan vara svår, men även ganska enkel att svara på, beroende på vem jag talar med.
Varför man vill ta steget och bli en kristen finns det troligtvis många svar på om vi frågar de som tagit steget. Många gånger söker man något mer, bortom sig själv. Man upplever att det måste finnas något som är större än jaget. Kanske längtar man efter en tillhörighet, en gemenskap där jag blir sedd och uppskattad för den person jag är.

Oberoende om vilket ”varför” vi har är det ändock så att Gud står i centrum av det vi söker och har en längtan efter. Han söker efter oss, hans skapelse krona, och han har lagt ett frö i oss ända sedan skapelsens början som aktiveras när du själv, eller någon annan som hjälper dig, börjar söka efter meningen med livet eller vad det kan vara som triggar igång en fundering om något större än sig själv.
Vår erfarenhet är att när jag vänder om och sätter Gud i centrum av mitt liv, gör honom till herre, då förvandlas det till det bättre. Inte sagt att det alltid blir enklare. För tron på Jesus Kristus som Guds son anses vara en dårskap av många. Men Jesus har lovat att väljer vi honom som centrum och herre i våra liv, då kommer han stå vid vår sida varje stund.

Hur gör jag då för att bli en kristen, en lärjunge till Jesus? eller ”frälst” som många väljer att använda. Med ordet frälst menas att jag blir räddad från där jag nu befinner mig till något som är bättre.

Två saker behöver du göra.
Det första är att du bestämmer dig i ditt sinne, dina tankar, din vilja, att du tror på Jesus och gör honom till Herre i ditt liv. Sedan bekänner du det med din mun, talar ut, så att den andliga världen och den fysiska får höra vad du bestämt dig för. Du kan göra det i din ensamhet eller med en eller flera vänner närvarande.
I ditt hjärta börjar du tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda, för din skull.
I samma stund du uttalar och menar de ord du säger, får du förlåtelse från Gud för de synder du begått i ditt liv samt de som du gör senare i ditt liv.
Det andra är att du behöver döpas i vatten. I och med att du låter dig döpas gör du en handling som visar för den andliga världen och den fysiska att du nu har vänt om att du endast har Jesus som Herre i ditt liv. Vattnet i sig är inte heligt men själva handlingen blir en helig handling, det vill säg att du nu skiljer dig från ditt tidigare liv, du ”dör” bort från det gamla.

När du gjort dessa två saker sker det att Guds ande, som heter Helig Ande, flyttar in i dig och börjar sitt jobb med dig. Du har gemenskap med Gud genom din andliga kanal som du gett tillåtelse åt honom att använda. Nu påbörjas en process som kommer ta dig från det liv du levt före till ett nytt liv i och med Jesus. Denna process ser olika ut för oss alla. Men alla väljer vi att vara lärjungar till Jesus.

Vår rekommendation är att du söker upp en kyrka, församling, som kan guida dig i denna nya process. Du behöver lära dig vem du är och vad du har i och med Jesus.

Nedan har du ett förslag på hur du kan be, om du inte finner orden själv.